Αλλοιογόνοι Μικροοργανισμοί

Στη βιομηχανία χυμών/αναψυκτικών/μπύρας/κρασιού η ύπαρξη αλλοιογόνων μικροοργανισμών μπορεί να αποβεί ζημιογόνος για την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων.  Οι ζυμομύκητες γενών Dekkera/Bretanomyces, Zygosaccharomyces & Saccharomyces προκαλούν ποιοτική υποβάθμιση αλλοιώνοντας χυμούς και αναψυκτικά και βρίσκονται χωρίς εμφανή αιτία μέσα στο προϊόν. Βακτήρια όπως το γένος Alicyclobaillus που κάποια είδη του όπως το A. acidoterrestris, παράγουν guaiacol και αλλοιώνουν χυμούς και αναψυκτικά.  Οι παραπάνω μικροοργανισμοί αλλοιώνοντας τα προϊόντα δύνανται να προκαλέσουν σημαντικές οικονομικές απώλειες, ανακλήσεις προϊόντων και ζημία στη φήμη μιας εταιρίας. Τα εργαστήρια αναλύσεων ERGANAL παρέχουν ειδικές μοριακές λύσεις για τη βιομηχανία Χυμών/Αναψυκτικών/Μπύρας/Κρασιού.

Με τη χρήση τεχνολογίας DNA (Real Time PCR) προσφέρεται πλέον στο μοριακό εργαστήριο της Erganal ταχεία, ευαίσθητη και αξιόπιστη ανίχνευση των παραπάνω γενών και του είδους Alicyclobacillus acidoterrestris. H ανάλυση ολοκληρώνεται σε 48 ώρες δίδοντας τα πλέον αξιόπιστα αποτελέσματα στο μικρότερο χρόνο ώστε να αξιολογείται έγκαιρα και έγκυρα η μικροβιολογική κατάσταση μιας παραγωγής από το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου και τη Διασφάλιση Ποιότητας.