Εγκαταστάσεις


Τα εργαστήρια τροφίμων, Erganal, λειτουργούν σε εγκαταστάσεις σχεδιασμένες και εξοπλισμένες σύμφωνα με σύγχρονους κανονισμούς και πρότυπα. Συνεχίζουν την παράδοση τους διαπιστευμένα κατα ISO 17025, εφαρμόζοντας διεθνή πρωτόκολλα ISO, AOAC και EN. Πλαισιωμένα από έμπειρους επιστήμονες και καταρτισμένο προσωπικό αποσκοπούν στην παροχή αξιόπιστων αναλύσεων. Ο εξοπλισμός των εργαστηρίων Erganal ενδεικτικά περιλαμβάνει:

  1. Εξοπλισμό προετοιμασίας δειγμάτων, άλεσης, διαχωρισμού, ομογενοποίησης
  2. Πολλαπλές συστοιχίες Soxhlet, συσκευών απόσταξης Kjeldahl καθώς και εργαστηριακές συσκευές όλων των τύπων
  3. Χημική οργανολογία εφοδιασμένη με όλες τις παραλλαγές τεχνικών και ανιχνευτών για την πλαισίωση ενός άρτια εξοπλισμένου αναλυτικού εργαστηρίου. (GC, GC-MS, HPLC, LC-MS/MS, AAS, UV/VIS)
  4. Εξοπλισμό για δοκιμές διάρκειας ζωής & σταθερότητας. Κλιματικούς θαλάμους, αναλυτή υφής, αναλυτή οξειδωσιμότητας, απεικονιστικές τεχνικές
  5. Πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια μικροβιολογίας και μοριακής βιολογίας