Εταιρεία


Η ΕRGANAL είναι ιδιωτικό εργαστήριο παροχής υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας. Από το 1925 μέχρι σήμερα, η ERGANAL παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προς την βιομηχανία και το εμπόριο τροφίμων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν τους τομείς τροφίμων και ποτών και υποστηρίζουν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της βιομηχανίας.

 Στο τεχνικό πεδίο του εργαστηρίου περιλαμβάνεται το σημαντικό εύρος των κλασσικών χημικών και μικροβιολογικών δοκιμών με συνεχή ενημέρωση και προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες και μεθοδολογίες όπως ο προσδιορισμός επιμολυντών και η μοριακή βιολογία. Η πλαισίωση του εργαστηρίου από καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό καθιστά την ERGANAL αξιόπιστο συνεργάτη στον τομέα του Ποιοτικού Ελέγχου. Η αποστολή του εργαστηρίου είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων. Να στηρίζει τις αποφάσεις του πελάτη σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων, από την ανάπτυξη, την επισήμανση, την παραγωγή, την συσκευασία και την διατηρησιμότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η ERGANAL λειτουργεί με σύστημα ποιότητας διαπιστευμένο κατά ISO 17025, συμμετέχει σε ερευνητικά έργα και συνεργάζεται με επιλεγμένους ερευνητικούς οργανισμούς.

Τα εργαστήρια της ERGANAL συνεργάζονται και συνδέονται άμεσα με τα εργαστήρια της QACS