What are you looking for?

Πολιτική Cookies

Πολιτική Cookies

1.   Τι είναι η Πολιτική για τα Cookies ή αλλιώς Cookies Policy;

Με την παρούσα Πολιτική, η Εταιρεία μας «ERGANAL» παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες του ιστοτόπου της, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση Cookies στον παρόντα ιστότοπο. Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε σχετικά με την έννοια των Cookies, το είδος των Cookies που εγκαθιστούμε, το είδος των δεδομένων που αυτά συλλέγουν, το σκοπό και τους αποδέκτες στους οποίους ενδέχεται να διαβιβαστούν τα δεδομένα αυτά.

Επίσης, στην παρούσα Πολιτική σας ενημερώνουμε για τον τρόπο με τον οποίο έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε ή να απενεργοποιήσετε τα Cookies, αναλόγως του είδους των Cookies.

2.   Τι είναι τα Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών (txt files), τα οποία εγκαθίστανται μέσω του προγράμματος περιήγησης του χρήστη/επισκέπτη του ιστοτόπου, στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή του (στην εφαρμογή του περιηγητή ή/και στην αρχειακή δομή του εκάστοτε χρήστη της τερματικής συσκευής), όταν επισκέπτεται τον ιστότοπο.

Η χρήση των Cookies πραγματοποιείται ιδίως προκειμένου να καταστήσουμε τον ιστότοπό μας περισσότερο λειτουργικό και προσφιλή προς εσάς. Τα Cookies μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε την online εμπειρία σας και τις παρεχόμενες σε εσάς υπηρεσίες. Ώστε, εγκαθιστούμε «first-party Cookies», δηλαδή εγκατεστημένα από εμάς τους ίδιους Cookies, και «third-party Cookies», που εγκαθίστανται από άλλους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα), μέσω του ιστοτόπου μας.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο, θα σας ζητείται να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε συγκεκριμένες κατηγορίες Cookies. Εφόσον επιλέξετε να συνεχίσετε την περιήγησή σας στον ιστότοπο, αποδέχεσθε τουλάχιστον τη χρήση των Cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και τα οποία δεν είναι δυνατόν να απενεργοποιήσετε.

3.   Τι είδους Cookies χρησιμοποιούμε

Στον παρόντα ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τις εξής κατηγορίες Cookies:

Ι. Απολύτως απαραίτητα: Αυτά τα Cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου μας, για να μπορέσετε να περιηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως να έχετε πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του. Χωρίς αυτά, οι παρεχόμενες προς εσάς υπηρεσίες, όπως η εγγραφή σας, δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν.

ΙΙ. Προτιμήσεων:  Tα Cookies αυτά αποσκοπούν στην παροχή εξατομικευμένης και βελτιωμένης λειτουργικότητας προς εσάς, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, ανάλογα με ορισμένα κριτήρια στο τερματικό χρήστη (π.χ. περιηγητή που χρησιμοποιείται, γλώσσα προτίμησης, τοπικές ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης υπηρεσίας, κ.λπ.).

ΙΙΙ. Στατιστικά: Τα στατιστικά Cookies μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο κάνετε χρήση του ιστοτόπου μας (π.χ. ποιες σελίδες του ιστοτόπου μας γίνονται αντικείμενο συχνών επισκέψεων, εάν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος, κ.ά.). Τα Cookies αυτά δεν προβαίνουν σε ταυτοποίηση του χρήστη/επισκέπτη του ιστοτόπου, αλλά οι πληροφορίες που συλλέγουν είναι συγκεντρωτικές και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων του ιστοτόπου μας.

  1. IV. Στόχευσης – διαφήμισης: Τα Cookies διαφήμισης αποσκοπούν στο να λαμβάνουμε πληροφορίες για το ενδιαφέρον σας προς τον ιστότοπό μας και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων, που συνδέονται με τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται πληροφορίες που αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, να διαμοιραστούν με τρίτους παρόχους υπηρεσιών κοινωνικών μέσων δικτύωσης, διαφήμισης και αναλύσεων.

Στον πίνακα που ακολουθεί, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα σχετικά με τα Cookies που χρησιμοποιούμε, ανά κατηγορία και πάροχο και να λάβετε πληροφορίες για αυτά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
COOKIE
ΟΝΟΜΑΣΙΑ COOKΙΕ ΠΑΡΟΧΟΣ
COOKIE
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΚΟΠΟΥ
ΧΡΗΣΗΣ
 

 

 

 

 

 

 

 

Απαραίτητα

CookieConsent Cookiebot.com 1 έτος Αποθηκεύει την κατάσταση συναίνεσης του χρήστη για τα Cookies  για τον τρέχοντα τομέα.
JSESSIONID linkedin.com Συνεδρίας Διατηρεί τις καταστάσεις των χρηστών στα αιτήματα σελίδων.
li_gc linkedin.com 179 ημέρες Αποθηκεύει την κατάσταση συναίνεσης του χρήστη για τα Cookies  για τον τρέχοντα τομέα.
test_cookie Google.com 1 ημέρα Χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη υποστηρίζει Cookies
eapps.popup.11 erganal.gr Παραμένων Αυτό το Cookie καθορίζει εάν ο χρήστης έχει δει τα εσωτερικά μας αναδυόμενα παράθυρα.
eapps.popup.3 erganal.gr Παραμένων Αυτό το Cookie καθορίζει εάν ο χρήστης έχει δει τα εσωτερικά μας αναδυόμενα παράθυρα.
CONSENT [x2] Google.com Παραμένων Χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει εάν ο επισκέπτης έχει αποδεχτεί την κατηγορία μάρκετινγκ στο Cookie banner. Αυτό το Cookie είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση του ιστότοπου με τον GDPR.
rc::a Google.com Παραμένων Αυτό το Cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ. Αυτό είναι επωφελές για τον ιστότοπο, προκειμένου να κάνει έγκυρες αναφορές σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου.
rc::c Google.com Συνεδρίας Αυτό το Cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ.
Προτιμήσεων Lang (x2) ads.linkedin.com Συνεδρίας Απομνημονεύει την επιλεγμένη γλωσσική έκδοση ενός ιστότοπου από τον χρήστη.
pll_language erganal.gr 1 έτος Αυτό το Cookie χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της προτιμώμενης γλώσσας του επισκέπτη και ορίζει τη γλώσσα ανάλογα στον ιστότοπο, αν αυτό είναι δυνατόν.
 

 

Στατιστικών

_ga Google.com 2 έτη Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
 

_gat

 

Google.com

 

1 ημέρα

Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Google Analytics για τη μείωση του ποσοστού αιτημάτων.
_gid Google.com  

1 ημέρα

Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
S Google.com  

1 ημέρα

Ορίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τη συνεδρία. Αυτό επιτρέπει στον ιστότοπο να λάβει δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών για στατιστικούς σκοπούς.
Στόχευσης – Διαφήμισης collect Google.com  

Συνεδρίας

Χρησιμοποιείται για την αποστολή δεδομένων στην υπηρεσία Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του επισκέπτη. Παρακολουθεί τον επισκέπτη σε συσκευές και κανάλια μάρκετινγκ.
 

_gcl_au

 

erganal.gr

 

3 έτη

Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Google Ad Sense για πειραματισμό σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης σε ιστότοπους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της.
ads/ga-audiences google.com Συνεδρίας Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Google AdWords για την εκ νέου προσέλκυση επισκεπτών που είναι πιθανό να μετατραπούν σε πελάτες με βάση τη διαδικτυακή συμπεριφορά του επισκέπτη στους ιστότοπους.
 

bcookie

 

linkedin.com

 

1 μήνα

Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, LinkedIn, για την παρακολούθηση της χρήσης των ενσωματωμένων υπηρεσιών.
 

bscookie

 

linkedin.com

 

1 έτος

Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, LinkedIn, για την παρακολούθηση της χρήσης των ενσωματωμένων υπηρεσιών.
 

 

 

IDE

 

 

 

google.com

 

 

 

1 έτος

Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Google DoubleClick για την εγγραφή και την αναφορά των ενεργειών του χρήστη του ιστότοπου μετά την προβολή ή την επιλογή σε μία από τις διαφημίσεις του διαφημιστή με σκοπό τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης και την παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων στον χρήστη.
lidc linkedin.com 1 ημέρα Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, LinkedIn, για την παρακολούθηση της χρήσης των ενσωματωμένων υπηρεσιών.
pagead/landing google.com Συνεδρίας Συλλέγει δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών από πολλούς ιστότοπους, για να παρουσιάσει πιο σχετικές διαφημίσεις. Αυτό επιτρέπει επίσης στον ιστότοπο να περιορίσει τον αριθμό των προβολών που εμφανίζεται η ίδια διαφήμιση στον ίδιο χρήστη.
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube.com 179 ημέρες Προσπαθεί να εκτιμήσει το εύρος ζώνης των χρηστών σε σελίδες με ενσωματωμένα βίντεο YouTube.
YSC YouTube.com Συνεδρίας Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό για να διατηρεί στατιστικά σχετικά με τα βίντεο από το YouTube που έχει δει ο χρήστης.
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube.com Παραμένων Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube.
yt-remote-cast-available YouTube.com Συνεδρίας Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube.
yt-remote-connected-devices YouTube.com Παραμένων Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube.
yt-remote-device-id YouTube.com Παραμένων Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube.
yt-remote-fast-check-period YouTube.com Συνεδρίας Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube.
yt-remote-session-app YouTube.com Συνεδρίας Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube.
yt-remote-session-name YouTube.com Συνεδρίας Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube.

4.   Πώς αποδέχεστε την ως άνω χρήση Cookies;

Με την είσοδό σας στον ιστότοπο, λαμβάνετε γνώση σχετικού μηνύματος για τη χρήση Cookies από εμάς, στο οποίο καλείσθε να επιλέξετε τις κατηγορίες των Cookies, τις οποίες επιθυμείτε να αποδεχθείτε ή να απενεργοποιήσετε. Με την ανωτέρω επιλογή, παρέχετε ρητά τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση συγκεκριμένων κατηγοριών Cookies, τηρουμένου σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου των επιλογών σας από εμάς.

5.   Πώς να απενεργοποιήσετε τα Cookies;

Σε κάθε περίπτωση, παραμένει στη διακριτική σας ευχέρεια να ελέγχετε τη χρήση των Cookies, να εναντιωθείτε στη χρήση τους και να ανακαλείτε, όποτε το επιθυμείτε, τη συγκατάθεσή σας, μέσω της ανωτέρω διαδικασίας. Για να προβείτε σε επεξεργασία των Cookies που καταγράφονται κατά την περιήγησή σας πατήστε εδώ.

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε (ή να επανενεργοποιήσετε) τη χρήση των Cookies συνολικά για όλες τις σελίδες που επισκέπτεστε, μπορείτε να το πραγματοποιήσετε από τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους και να ενημερωθείτε για τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται να πραγματοποιήσετε.

  • Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/kb/278835

  • Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

  • Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

  • Safari:

https://support.apple.com/kb/PH5042

  • Safari for iPad and iPhone:

https://support.apple.com/kb/HT1677

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να διαχειριστείτε τα Cookies, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.allaboutcookies.org.

6.   Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρουμένων των δικαιωμάτων σας, όπως προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 (άρ. 13 επ. ΓΚΠΔ) και στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας μας.

7.   Τροποποιήσεις

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στον ιστότοπό μας.

Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική, όπως τούτη διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2022