Γενετικά Τροποποιημένα


Το DNA Microlab, μέλος της QACS, προσφέρει ένα πλήρες μενού ποιοτικών και ποσοτικών αναλύσεων για .  Οι αναλύσεις ανίχνευσης γενετικών τροποποιήσεων  πραγματοποιούνται σε σπόρους, άλευρα, τροφές και ζωοτροφές. Το νέο DNA Microlab, εξοπλισμένο με την πιο πρόσφατη μοριακή τεχνολογία, Real Time PCR, και στελεχωμένο από έμπειρους αναλυτές είναι έτοιμο να προσφέρει αποτελέσματα σε γρήγορους χρόνους ανταπόκρισης και σε τιμές που ταιριάζουν στις ανάγκες του προϊόντος σας.

Σπόροι, ζωοτροφές και άλευρα αποτελούν ζωτικής σημασίας προϊόντα για τους παραγωγούς που επιθυμούν να ελέγξουν την εμπορευσιμότητα, να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις επισήμανσης και να συμμορφωθούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2011 της ΕΕ. Προσφέρουμε ευρύ φάσμα διαπιστευμένων γενετικών τροποποιήσεων σε τρία φυτικά είδη, σόγια, καλαμπόκι και βαμβάκι αλλά και σε άλλα φυτικά είδη.

Οι αναλύσεις μας:

● Ποιοτική Ανάλυση

Καθορίζει την παρουσία / απουσία γενετικώς τροποποιημένου DNA στο όριο ανίχνευσης της μεθόδου 0,045% (Limit of Detection). Επίσης παρέχει πληροφορίες για την γενετική τροποποίηση.  Η ανάλυση αυτή είναι απαραίτητη για την υποστήριξη του ισχυρισμού “GMO-free”. 

● Ποσοτική Ανάλυση

Ποσοτικοποιεί το μέγεθος της γενετικής τροποποίησης. Το όριο ποσοτικοποίησης είναι 0,09% (Limit of Quantification) και το όριο ανίχνευσης είναι 0,045%. Αυτή η ανάλυση υπολογίζει αν το προϊόν σας βρίσκεται πάνω ή κάτω από το επιτρεπόμενο όριο GMO.

Χρόνοι ανταπόκρισης

● Τυπική ανάλυση:

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα εντός 5-7 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των δειγμάτων

● Express analysis:

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα εντός 2-4 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των δειγμάτων


Ζητήστε προσφορά