Σταθερότητα & Διάρκεια ζωής


Οι μελέτες σταθερότητας και διάρκειας ζωής αξιολογούν και τεκμηριώνουν κατά πόσο τα τρόφιμα διατηρούν την προβλεπόμενη φυσική, χημική και μικροβιολογική τους ποιότητα και ιδιότητες. Διεξάγουμε δοκιμές σταθερότητας και διάρκειας ζωής σε κατάλληλες εγκαταστάσεις δοκιμών. Το εργαστήριο μας, εξοπλισμένο με υπερσύγχρονους θαλάμους σταθερότητας, προσφέρει εύρος προσομοιωμένων συνθηκών υγρασίας και θερμοκρασίας για αποθήκευση. Παράλληλα αξιολογούμε την οξειδωτική σταθερότητα, την υφή των  τροφίμων και την πολυφασματική απεικόνιση.

Παρέχουμε λύσεις για τον εντοπισμό αλλαγών σε:

 • Εσωτερικά χαρακτηριστικά του προϊόντος: επίπεδα οξύτητας, οξειδωτική σταθερότητα, περιεκτικότητα σε υγρασία, συστατικά
 • Εξωτερικά χαρακτηριστικά του προϊόντος: αποθήκευση, υλικά μεταφοράς και  συσκευασίας

Παράλληλα παρέχουμε πληροφορίες για την ανθεκτικότητα του προϊόντος με στόχο την αειφορία του στην αγορά.

Η Μεθοδολογία μας:

Εφαρμόζουμε επιταχυμένες δοκιμές για την αλλοίωση των τροφίμων, θέτοντας τα τρόφιμα σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα και επιτελούμε αξιολόγηση ποιότητας και εκτίμηση της διάρκειας ζωής. Εφαρμόζουμε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πρωτόκολλα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά ελέγχου της διάρκειας αποθήκευσης με βάση τον τύπο του προϊόντος και τις συνθήκες αποθήκευσης του εκάστοτε προϊόντος.


● Βραχυπρόθεσμα πρωτόκολλα

Εξετάζουμε τα προϊόντα σας σε πραγματικό χρόνο, έως και 10 εβδομάδες. Επιλέγουμε τα χαρακτηριστικά ελέγχου της διάρκειας αποθήκευσης με βάση τον τύπο του προϊόντος και τις συνθήκες αποθήκευσης.

Ποια προϊόντα τροφίμων δοκιμάζουμε

 • Είδη ζαχαροπλαστικής
 • Γαλακτοκομικά
 • Κρέας / Κρεατοσκευάσματα
 • Τρόφιμα έτοιμα για κατανάλωση

● Μακροπρόθεσμα πρωτόκολλα

Υποβάλλουμε τα προϊόντα σας σε δοκιμές επιταχυμένης διάρκειας ζωής (Accelerated shelf-life testing, ASLT) για τουλάχιστον 3 μήνες. Ως μέρος της μελέτης σταθερότητας αξιολογούμε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος κατά την παραλαβή, σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα και στο τέλος του χρόνου αποθήκευσης.

Ο συνδυασμός δοκιμών εξαρτάται από τον τύπο του προϊόντος:

 • Οργανοληπτικά – εμφάνιση, χρώμα, οσμή και υφή
 • Φυσικοχημικά – pH, οξύτητα, υπεροξείδια & συντηρητικά
 • Μικροβιολογικά – ολικός μικροβιακός αριθμός, ζύμομύκητες & άλλα βακτήρια

Ποια προϊόντα τροφίμων ελέγχουμε

 • Ψυγείου
 • Κατάψυξης
 • Τρόφιμα ξηρής αποθήκευσης

Ζητήστε προσφορά