Μικροβιολογικές Αναλύσεις


Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων

Οι μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων είναι καθοριστικές για την ασφάλεια σε τρόφιμα, ζωοτροφές, νερό, συμπληρώματα διατροφής. Παραγωγοί, έμποροι λιανικής πώλησης και εταιρείες παρασκευής τροφίμων οφείλουν να διεξάγουν μικροβιολογικές δοκιμές για την διασφάλιση ασφάλειας των προϊόντων αλλά και την αποφυγή λαθών στη γραμμή παραγωγής. Προσφέρουμε υπηρεσίες μικροβιολογικών δοκιμών, πλαισιωμένες από επιστημονική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για την διασφάλιση ασφάλειας & την κανονιστική συμμόρφωση σε γρήγορους χρόνους ανταπόκρισης. Οι μέθοδοι μας είναι διαπιστευμένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025  διασφαλίζοντας αμεροληψία και αξιοπιστία των δεδομένων.

Μεθοδολογία: Το πεδίο ανίχνευσής καλύπτει TVC, Yeasts & Moulds, Total Coliforms, Enterobacteriaceae, Pathogen detection, Lactic acid bacteria, Pseudomonas. Έμπειροι μικροβιολόγοι και αναλυτές εργαστηρίων αναγνωρίζουν τα μικροβιακά στελέχη και παρέχουν αξιολόγηση σχετικά με πιθανά ευρήματα μολυσματικών ουσιών από τις μικροβιολογικές δοκιμές του προϊόντος σας.

Εnvironmental Monitoring Testing 

Τα εργαστήρια ERGANAL ενισχύουν τις Μικροβιολογικές αναλύσεις με υπηρεσίες περιβαλλοντικών δοκιμών μέσω γενετικής ανάλυσης. Οι αναλύσεις γενετικής ανάλυσης στοχεύουν στη διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου, της ανίχνευσης μολυσματικών ουσιών και της μικροβιολογικής παρακολούθησης των τελικών προϊόντων, του αέρα και των επιφανειών χρησιμοποιώντας μικροβιακή αναγνώριση μέσω γενετικής ανάλυσης, την πιο ακριβή και αξιόπιστη μέθοδο αναγνώρισης σήμερα.


Ζητήστε προσφορά