Μικροβιολογικό


Μικροβιολογικές αναλύσεις

Οι μικροβιολογικές δοκιμές είναι καθοριστικές για την ασφάλεια των τροφίμων. Παραγωγοί, έμποροι λιανικής πώλησης και εταιρείες παρασκευής τροφίμων οφείλουν να διεξάγουν μικροβιολογικές δοκιμές για την διασφάλιση ασφάλειας των προϊόντων αλλά και την αποφυγή λαθών στη γραμμή παραγωγής. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουμε υπηρεσίες μικροβιολογικών δοκιμών, πλαισιωμένες από επιστημονική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη ώστε να διασφαλίσετε την κανονιστική συμμόρφωση σε γρήγορους χρόνους ανταπόκρισης. Οι μέθοδοι μας είναι διαπιστευμένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025  διασφαλίζοντας αμεροληψία και αξιοπιστία των δεδομένων.

Οι αναλύσεις μας

Μικροβιολογικός έλεγχος και καθοδήγηση μπορεί να διεξαχθεί σε:

  • Επεξεργασμένα τρόφιμα και προϊόντα κρέατος
  • Τρόφιμα έτοιμα για κατανάλωση
  • Γαλακτοκομικά προϊόντα
  • Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής
  • Αναψυκτικά
  • Πόσιμο νερό

Η μεθοδολογία μας

 Διεξάγουμε ταυτοποίηση στελεχών σε τρόφιμα, ποτά και παράγωγα τροφίμων μέσω καθορισμένων, κατάλληλων και επικυρωμένων μεθόδων κατά ISO 1025. Το πεδίο ανίχνευσής καλύπτει TVC, Yeasts & Moulds, Total Coliforms, Enterobacteriaceae, Pathogen detection, Lactic acid bacteria, Pseudomonas. Έμπειροι μικροβιολόγοι και αναλυτές εργαστηρίων αναγνωρίζουν τα μικροβιακά στελέχη και παρέχουν αξιολόγηση σχετικά με πιθανά ευρήματα μολυσματικών ουσιών από τις μικροβιολογικές δοκιμές του προϊόντος σας.


Ζητήστε προσφορά