Μετανάστευση υλικών συσκευασίας


Τα υλικά τα οποία έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα οφείλουν να ελέγχονται για την διασφάλιση της ασφάλειας στην κατανάλωση. Η είσοδος νέων υλικών συσκευασίας, μονομερών, ολιγομερών και πρόσθετων χρήζει αυξημένης αυστηρότητας στα επιτρεπόμενα όρια σχετικά που προβλέπονται από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρέχουμε αναλύσεις συνολικής και ειδικής μετανάστευσης σε υλικά συσκευασίας  για την εξασφάλιση της καταλληλότητας των υλικών και της ασφάλειας των καταναλωτών.

Συνολική Μετανάστευση

Αφορά την αδράνεια των υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Η δοκιμή πραγματοποιείται υπό τυποποιημένες συνθήκες δοκιμής, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου, της θερμοκρασίας και του μέσου δοκιμής (προσομοιωτής) που αντιπροσωπεύει τις πιο δυσμενείς προβλέψιμες συνθήκες χρήσης του πλαστικού υλικού ή αντικειμένου. Η εφαρμογή των διεθνώς αποδεκτών μεθόδων EN 1186 και η πιστοποίησή σύμφωνα με ISO 17025, μας καθιστά ιδανικό συνεργάτη στην ανάλυση υλικών συσκευασίας.

Ειδική Μετανάστευση

Εκτελούμε αναλυτικές μελέτες σχετικά με την ειδική μετανάστευση των υλικών συσκευασίας. Οι δοκιμές πολλών περιλαμβάνουν φθαλικούς εστέρες, βαρέα μέταλλα, δισφαινόλη Α και μια ποικιλία μονομερών. 


Ζητήστε προσφορά