Αναλύσεις Περιβάλλοντος


Τα εργαστήρια της ERGANAL έχουν μακρά εμπειρία στον ποιοτικό έλεγχο των βιομηχανικών και περιβαλλοντικών αναλύσεων νερού & υλικών. Ο ποιοτικός έλεγχος περιλαμβάνει τη δειγματοληψία και τη δοκιμή ακατέργαστου και πόσιμου νερού, τη δοκιμή και τον χαρακτηρισμό στερεών και υγρών αποβλήτων, τον ποιοτικό έλεγχο των μεταλλευμάτων και των στερεών καυσίμων.

Οι αναλύσεις μας:

  • Διοξίνες, PCB, ΠΟΕ, ΤΡΗ, ΒΤΕΧ Βαρέα μέταλλα
  • Νερό και απόβλητα
  • Στερεά απόβλητα
  • Σημείο ανάφλεξης
  • Θερμιδική αξία
  • Δοκιμή έκπλυσης
  • Δυναμικό βάσης οξέος
  • A12 Δοκιμή αναφλεξιμότητας (ΕΚ) 440/200

Είμαστε διαπιστευμένοι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 για τις δοκιμές επιδόσεων ανάφλεξης A12.

Η δοκιμή αναφλεξιμότητας Α12 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για βιομηχανίες που παράγουν στερεά απόβλητα ή παραπροϊόντα

(π.χ. απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αλουμινίου με κωδικούς EWC 10 03 και εξής). Λόγω της υψηλής δραστηριότητάς τους στο αλουμίνιο, την μεταλλουργεία, τη διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση. Αυτή η δοκιμή αποτελεί συνήθως μέρος των τεχνικών απαιτήσεων για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή τη διάθεση τέτοιων υλικών.

Οι αναλύσεις ύδατος μπορούν να περιλαμβάνουν δείγματα από πόσιμο, αλεσμένο, επεξεργασμένο και απόβλητο νερό

Environmental monitoring

Η ERGANAL παρέχει ταχείς και οικονομικές λύσεις για την κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας τροφίμων & ποτών, ζωοτροφών, σπόρων, νερού, λυμάτων & περιβάλλοντος. Οι μοριακές αναλύσεις εκτελούνται με σύγχρονο εξοπλισμό στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Οι γενετικές αναλύσειςς αφορούν Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς, Μικροβιακή παρακολούθηση τελικών προϊόντων, αέρα και επιφάνειων & Ανίχνευση αλλοιογόνων και παθογόνων μικροοργανισμών. Οι υπηρεσίες μοριακών δοκιμών της ERGANAL έχουν ευρύ φάσμα διαπίστευσης. Το σύστημα ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει την απουσία μικροβιακής μόλυνσης από τις περιοχές παραγωγής και από τα τελικά προϊόντα. Προσφέρουμε επιστημονικές οδηγίες και λύσεις για να διευκολύνουμε περαιτέρω την έρευνα του μικροοργανισμού και να προχωράμε σε ανάλυση ριζικών αιτίων για κάθε μικροβιακή μόλυνση.


Ζητήστε προσφορά