Μοριακές Αναλύσεις


Τα μικρόβια μπορούν να προκαλέσουν αλλοιώσεις σε τρόφιμα οδηγώντας τις εταιρείες παραγωγής και διανομής σε ανακλήσεις και οικονομικές απώλειες. Επίσης, σύμφωνα με την νομοθεσία, τα προϊόντα τροφίμων οφείλουν να είναι ελεύθερα από παθογόνα μικρόβια, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια καταναλωτών. Το νέο μοριακό εργαστήριο, DNA Microlab, εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής παρέχει τα πλέον αξιόπιστα αποτελέσματα για να καλύψει τις ανάγκες ασφάλειας τροφίμων στο μικρότερο χρονικό διάστημα. Το DNA Microlab παρέχει λύσεις μέσω μοριακών αναλύσεων για το ποιοτικό έλεγχο, ανίχνευση αλλοιογόνων και παθογόνων μικροοργανισμών σε τελικά προϊόντα, αέρα και επιφάνειες με την πλέον ταχεία και αξιόπιστη μέθοδος στη Μικροβιολογία, την Μοριακή Ανάλυση.

Οι γενετικές εξετάσεις μπορούν να προσφερθούν με τις παρακάτω μορφές:

Μικροβιακή ταυτοποίηση

Παρέχεται το είδος του μικροοργανισμού, πληροφορίες για την οικολογία, την ταξινόμηση, τις συνθήκες ανάπτυξης, την πιθανή παθογένεια και μια σύντομη περιγραφή. Παράλληλα, παρέχουμε επιστημονικές οδηγίες και λύσεις για την περαιτέρω διερεύνηση της μικροβιολογικής πηγής (root cause analysis) αλλά και επίλυσης της μικροβιολογικής αιτίας.

Ανίχνευση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών GMO

Μέσω ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων σε τρόφιμα, άλευρα και ζωοτροφές αναλύουμε την ύπαρξη Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών σε σόγια, καλαμπόκι και βαμβάκι. Οι αναλύσεις παρέχονται σε μικρούς χρόνους ανταπόκρισης. Υποστηρίξτε τον ισχυρισμό “GMO-free” στην ετικέτα του προϊόντος σας πραγματοποιώντας αναλύσεις γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

Ανίχνευση Παθογόνων Μικροοργανισμών

Τα παθογόνα βακτήρια προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία για την δημόσια υγεία παγκοσμίως. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια του προϊόντος σας, πραγματοποιώντας αξιόπιστη και ταχεία ανίχνευση (24h) παθογόνων μέσω Real Time PCR.

Αυθεντικότητα

Το καταναλωτικό κοινό έχει ευαισθητοποιηθεί στην νοθεία τροφίμων για λόγους υγείας (π.χ. αλλεργιογόνα όπως η γλουτένη) αλλά και για θρησκευτικούς λόγους (απουσία χοιρινού ή προϊόντα HALAL). Η αυθεντικότητα των τροφίμων αναγάγει την δοκιμή DNA στην ιδανική μέθοδο ανάλυσης για τον έλεγχο ανεπιθύμητων προσμίξεων, τη συμμόρφωση με πρότυπα και τη διασφάλιση της ασφάλειας των καταναλωτών. Παρέχουμε κατάλληλες δοκιμές για την παρακολούθηση και την επαλήθευση της αυθεντικότητας με την εφαρμογή ευαίσθητων μοριακών τεχνικών για την ανίχνευση της νοθείας τροφίμων.


Η μεθοδολογία μας

Μικροβιακή ταυτοποίηση

Η τεχνική περιλαμβάνει απομόνωση DNA. Ένα τμήμα γενετικού υλικού το οποίο περιέχει πληροφορίες για τα είδη μικροοργανισμών (βακτήρια / ζύμες / μύκητες), ενισχύεται μέσω PCR, οι βάσεις του DNA επισημαίνονται σε δεύτερη PCR και στην συνέχεια αναλύονται σε Γενετικό Αναλυτή. Τέλος, η αλληλουχία συγκρίνεται με αξιόπιστες βάσεις δεδομένων και εξάγεται το όνομα του είδους. Μέσω κατάλληλης βιβλιογραφίας βρίσκονται οικολογικές πληροφορίες και περιγραφή του μικροοργανισμού.

Ανίχνευση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών GMO

Η τεχνική περιλαμβάνει απομόνωση DNA και ανίχνευση συγκεκριμένων γενετικών στοιχείων που υποδηλώνουν γενετική αλλοίωση μέσω Real Time PCR (ISO method). Αν ανιχνευθεί γενετική τροποποίηση ακολουθεί μια ποσοτική ανάλυση. Ως τρίτο βήμα, εάν ζητηθεί, μπορεί να ταυτοποιηθεί η γενετική τροποποίηση σε επίπεδο event.

Ανίχνευση Παθογόνων Μικροοργανισμών

Παθογόνα βακτήρια του γένους Salmonella, του γένους Shigella, του γένους Listeria και του είδους Listeria monocytogenes μετά τον εμπλουτισμό ανιχνεύονται σε 24 ώρες μέσω Real Time PCR.

Αυθεντικότητα

Η ανάλυση σε πραγματικό χρόνο PCR για την ευαίσθητη ανίχνευση του DNA χοιρινού κρέατος (HALAL) και άλλων ειδών ζώων και πτηνών σε τρόφιμα διεξάγεται σε ρυθμούς ρουτίνας με Real Time PCR που είναι η πλέον ευαίσθητη και αξιόπιστη μέθοδος.


Ζητήστε προσφορά